Páry

Taneční třída M
Taneční třída C
Taneční třída hobby

Hledají partnera / partnerku

Věková kategorie Třída STT / LAT
Daša Vojtušová Děti-II hobby / hobby
Nikola Liščáková Děti-I hobby / hobby
Eliška Konštiaková Děti-II hobby / hobby
Gabriela Galgánková Děti-I hobby / hobby
Zuzana Bírová Děti-I hobby / hobby
Miriam Zeljenková Děti-II hobby / hobby
Simona Plačková Junioři-II hobby / hobby
Klaudia Mitková Junioři-II hobby / hobby
Sára Zacharová Děti-II hobby / hobby
Natália Brisudová Děti-I hobby / hobby
Viktória Jakubíková Děti-I hobby / hobby
Viktória Poláková Děti-I hobby / hobby
Aneta Cerovská Děti-I hobby / hobby
Tobias Pitek Děti-II hobby / hobby
Dominik Gorazd Šmatlava Děti-II hobby / hobby