• primestak
 • talent
 • Nábor
 • Latina pro dámy
 • tanečné pre dospelých
 • nabor 2

Aktuality

LETNÝ DENNÝ TANEČNÝ TÁBOR 2024

Letný denný tanečný tábor je zábavou pre každé dieťa. Behom 5-tich dní sa deti naučia niekoľko tančekov na populárnu hudbu aj základy latinsko-amerických a štandardných tancov. Zahrajú sa rôzne tanečné aj netanečné hry a súťaže. Spoznajú nových kamarátov a užijú si tento týždeň naozaj naplno.

Naše tábory sú určené pre deti vo veku 5 - 13 rokov (tábora sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré v daný rok dosiahnú hranicu 5 rokov). Pripravený je program bohom pracovných dní vždy od 7:30 do 17:00 hod. Zraz detí medzi 7:30 až 8:00 hod. Odchod detí od 16:00 do 16:30. 1x týždenne prebieha celodenný výlet, kde sú deti celý deň v prírode alebo na inom zaujímavom mieste. Výlet bude prispôsobený aktuálnemu počasiu.

Miesto konania: Telocvičňa v ZŠ Krásno nad Kysucou

Termíny

 • 1. - 5. júl 2024 (vratane 5.7.2024 - štátny sviatok)
 • 15. - 19. júl 2024

Cena 5 denného tanečného tábora:

 • 90 € pri registrácii do 26.4.2024
 • 100 € pri registrácii od 27.4.2024

Cena zahrňuje stravu (olovrant a obed), pitný režim, nájom, program, inštruktorov, vybavenie a odmeny. 

Cena nezahrňuje vstupné a dopravu v rámci celodenných výletov. Desiatu na celý deň si deti berú podľa uváženia rodičov.

Dieťa so špeciálnou diétou (napr. bezlepková, bezlaktózová diéta) príplatok na stravu 10€/ týždeň

Prvý deň na tábore

Osobne privediete dieťa na miesto zrazu. Predáte inštruktorom kópiu kartičky poistenca. Informujete inštruktora o zdravotnom stave dieťaťa a eventuálne predáte lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva behom dňa. Dieťa môže odchádzať samotné po ukončení programu, jedine pokiaľ má písomný súhlas rodičov.

Dieťaťu zabaľte:

Fľašu na pitie (min. 0,5 l), aby mohol byť zaistený pitný režim behom celého dňa
Topánky a oblečenie na sálu
Pohodlné športové oblečenie na von a pokrývku hlavy
Opaľovací krém a repelent
Vreckovky
Kópiu kartičky poistenca

Platba tábora:

Po prihlásení na tábor je nutné uhradiť poplatok za tábor 90€. Prihláška bez úhrady nebude akceptovaná.
Maximálny počet detí v tábore 40 detí.
Poradie detí je určené podľa dátumu úhrady tábora.
Nezabudnite vždy uviesť potrebné informácie do správy pre príjemcu.

V prípade záujmu sme schopní vystaviť doklad o zaplatení tábora pre potreby uplatnenia rekreačného poukazu.

Úhrada v hotovosti je možná na sekretariáte ZŠ Krásno nad Kysucou p. Cvengrošová po dohode na tel. 0904422268

Úhrada z bankového účtu:

Úhrada bezhotovostným prevodom na účet vedený vo FioBanka.

Číslo účtu: SK37 8330 0000 0027 0223 2411

Variabilný symbol: pro termín 1. - 5.7. 01072024, pro termín 15. - 19.7. 15072024

Správa pre príjemcov: Meno a priezvisko dieťaťa 

 

Zrušenie pobytu zo strany zákonného zástupcu dieťaťa: 

 • zákonný zástupca je povinný pri zrušení pobytu zaplatiť odstupné, výška je stanovená takto: 
 • v dobe dlhšej než 30 dní pred konaním tábora 10€ 
 • 29 - 15 dní pred konaním tábora 30€  
 • 14 - 7 dní pred konaním tábora 60€ 
 • v dobe kratšej než 7 dní pred konaním tábora 100% úhrady  

- pokiaľ bude účasť dieťaťa preukázateľne zrušená z dôvodu náhleho ochorenia, vrátane úrazu dieťaťa (predloženie lekárskeho potvrdenia) odstupné bude vo výške 10€  + preukázateľne vynaložené náklady

PRIHLÁŠKA TU

Prihlášku pošlite na mail info@ddance.sk

Dne 11.4.2024

Nový předletní kurz Latino Ladies

Těší nás, že otevřeme před létem ještě jeden kurz Latinskoamerických tanců pro dámy.

Začátek kurzu 9.4., opět úterky od 19:00 hodin.
Kurz bude tentokráte na 8 lekcí. Těšit se opět můžete na tance jako chacha, samba, salsa, jive…
Cena kurzu 40€ / 8 lekcí nebo 6€ / jednotlivá lekce.

Pro přihlášení stačí napsat email na Lenka@ddance.cz, že se zúčastníte a my se budeme těšit.

Dne 2.4.2024

Nasmeruj 2% tým správnym smerom!!!

Ako každý rok aj tento rok môžete nasmerovať dve percentá zo svojich daní tým správnym smerom a tým podporiť dobrú vec. 
Poslaním 2% do klubu športového tanca DDANCE.SK podporíte deti a mládež športujúcich na tanečných parketoch.

Načo financie využijeme? 

 • na nájmy vhodných priestorov na  tréningy
 • na externých trénerov, ktorí prispievajú k zlepšeniu kvality tanečných párov aj jednotlivcov
 • k rozšíreniu tanečného klubu, nábory, propagácie
 • na pomôcky potrebné pre tréningy
 • na pomôcky pre tanečné tábory, kde s deťmi nielen tancujeme, ale vyrábame, maľujeme atď. 

Smerovať 2% tým správnym smerom môže každý. Firma, podnikateľ, žívnostník aj zamestnanec.

Ako postupovať? 

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás robí zamestnávateľ?

 • Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. 
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Viď príloha
  Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  • ​​​​Obchodné meno (názov ) : D-Dance S
  • IČO :  54151295
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  • Obchodné meno (názov ) : D-Dance SK
  • IČO : 54151295
 •  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby:

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  • Obchodné meno (názov ) : D-Dance SK
  • IČO : 54151295
 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Formulár vyhlásenia nájdete zde

Dne 26.2.2024